COVID-19 (please read this before you order)

Tecwyn Ellis - Canu Cynnar

Tecwyn Ellis - Canu Cynnar

  • £5.99
Tax included.


Casgliad o wyth o ganeuon amrywiol gyda chyfeiliant piano llawn, a gyfansoddwyd gan gyn Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd ar gychwyn ei yrfa yn y byd addysg, yn cynnwys pedair unawd, trefniannau SSA ac SATB a dau osodiad cerdd dant.


A varied collection of eight songs with full piano accompaniment, composed by a retired Gwynedd Director of Education during the early years of his career, comprising four solos, an SSA and SATB arrangement and two cerdd dant settings.