Darnau Eisteddfod / Eisteddfod Pieces 2023

Tecwyn Ellis - Canu Cynnar

Tecwyn Ellis - Canu Cynnar

  • £6.99


Casgliad o wyth o ganeuon amrywiol gyda chyfeiliant piano llawn, a gyfansoddwyd gan gyn Gyfarwyddwr Addysg Gwynedd ar gychwyn ei yrfa yn y byd addysg, yn cynnwys pedair unawd, trefniannau SSA ac SATB a dau osodiad cerdd dant.


A varied collection of eight songs with full piano accompaniment, composed by a retired Gwynedd Director of Education during the early years of his career, comprising four solos, an SSA and SATB arrangement and two cerdd dant settings.


We Also Recommend