Mae gen i Gân - Leah Owen & Selwyn Griffith

Mae gen i Gân - Leah Owen & Selwyn Griffith

  • £9.99


Dyma gasgliad arbennig o 20 o ganeuon newydd i blant ifainc. Mae’r cyfuniad o farddoniaeth Selwyn Griffith a cherddoriaeth Leah Owen wedi creu cyfrol sydd yn apelio’n fawr at y plant.

Mae’r caneuon wedi’u graddio o Taro’r Drwm ac Oedran i Trip i’r Lloer a Clir yw’r Lleisiau. Mae rhywbeth yma i’r oll o’r plant yn yr ysgol gynradd o’r dosbarth meithrin i’r rhai hynaf. Mae geiriau’r caneuon yn wych a’r alawon yn hynod atyniadol. Mae’r cyfeiliannau piano yn syml ac mae cordiau gitâr hefyd yn gynwysedig.

Oedran
Taro'r Drwm
Colled
Dysgu Cyfri
Siopa
Parti
Y Cloc
Glan y Môr
Sblashio
Ceir
Lliwiau
Wil Cwac Cwac (Urdd 2016)
Parti Wil
Y Wiwer Lwyd
Coed y Glyn
Glöyn Byw
Crwydro
Y Baban Bychan
Clir yw'r Lleisiau
Trip i'r Lloer


A fine collection of 20 new songs for young children. The combination of Leah Owen’s music and Selwyn Griffith’s lyrics has resulted in an attractive volume that is very popular with children.

The songs have been graded from Taro’r Drwm and Oedran to Trip i’r Lloer and Clir yw’r Lleisiau. There is material here suitable for all children of primary age from the reception class to the older children. The words are excellent and the tunes highly singable. The piano accompaniments are not too difficult and guitar chords are also contained.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend