Boed Noël - Cyfansoddwyr Amrywiol / Various Composers

Boed Noël - Cyfansoddwyr Amrywiol / Various Composers

 • £11.99


Dyma 26 o garolau amrywiol eu harddull, o ganeuon ysgafn Robat Arwyn a Leah Owen i garolau mwy ‘clasurol’ eu naws gan gyfansoddwyr fel Mervyn Burtch, Dilys Elwyn-Edwards, a Brian Hughes. Mae yma ddeunydd arbennig iawn ac amrywiaeth da o unawdau hyfryd fel Y Geni a Draw tua Bethlehem (canwyd gan Charlotte
Church) gan Hugh Gwynne i’r trefniant treiddgar o Myn Mair ar gyfer côr SSAA gan Brian Hughes.

Mae Boed Noël yn cynnig adnodd all fod yn sylfaen ar gyfer eich gwasanaeth carolau neu gyngerdd Nadolig. Yn llawn trefniannau o hen glasuron tra’n cynnig deunydd newydd, cyffrous hefyd, mae’r gyfrol yma’n sicr o gael croeso brwd gan athrawon cerdd prysur.

 • Ar Fore Dydd Nadolig Tref/Arr. Brian Hughes
 • Ar Gyfer Heddiw'r Bore Tref/Arr. Dilys Elwyn-Edwards
 • Boed Noël Brian Hughes
 • Brenin Nef mewn Crud Hugh Gwynne
 • Brysia, Fugail Tref/Arr. Dyfed Wyn Edwards
 • Can Mair Mervyn Burtch
 • Canu yn y Nef mae Engyl Tref/Arr. Dyfed Wyn Edwards
 • Canwn am y Geni Mervyn Burtch
 • Carol y Lleuad Leah Owen
 • Clychau Bethle'm Hugh Gwynne
 • Draw tua Bethlem Hugh Gwynne
 • (Draw tua Bethlem-canwyd gan Charlotte Church)
 • Dyner Arglwydd, Gwylia Drosom Berlioz Tref./Arr. Dyfed Wyn Edwards
 • Fugeiliaid Deffrowch Tref./Arr. Alun Guy
 • Ganwyd Brenin Nef Edward Murdoch Tref./Arr.Alun Guy
 • Y Geni Hugh Gwynne
 • Mi Welais Dair o Longau Dilys Elwyn-Edwards
 • Myn Mair Tref./Arr. Brian Hughes
 • Neges Gabriel Tref./Arr. Dyfed Wyn Edwards
 • O!Faban Glan Scheidt Tref./Arr. Dyfed Wyn Edwards
 • O Heol i Heol I.D.Hooson/E. Olwen Jones
 • O Newydd Llon Handel Tref./Arr. Alun Guy
 • O, Seren E. Olwen Jones
 • Roedd yn y Wlad Honno Dilys Elwyn-Edwards
 • Y Seren Robat Arwyn
 • Seren Bethle'm Eirian Williams
 • Sisialai'r Awel Fwyn Eirian Williams

26 carols in varying styles, from the light songs of Robat Arwyn and Leah Owen to the more ‘classical’ based works of composers such as Dilys Elwyn-Edwards, Brian Hughes and Mervyn Burtch.

The collection contains some very attractive compositions from the delightful solos Y Geni, and Draw tua Bethlehem (sung by Charlotte Church) by Hugh Gwynne to the haunting arrangement of Myn Mair for SSAA choir by Brian Hughes.

Boed Noël is an excellent resource to assist in the preparation for your Carol or Christmas Concert. Full of arrangements of old classics as
well as presenting new, exciting material, this volume will be warmly received by busy music teachers.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend