O'r Sioe

O'r Sioe

 • £10.99


Dyma gasgliad o 14 o ganeuon o sioeau amrywiol gan nifer o gyfansoddwyr adnabyddus megis Gareth Glyn, Robat Arwyn, Einion Dafydd, Delyth Rees, Eirlys Gravelle, Gwennant Pyrs ac Angharad Llwyd yn ogystal ag awduron safonol fel Cefin Roberts, Aled Lloyd Davies, Mei Jones, Emyr Edwards a John Owen.

Mae O’r Sioe yn cynnig cyfle i berfformio detholiad o ddeunydd o groestoriad o sioeau fel eitemau unigol. Mae’r caneuon yn gweithio ar eu pen eu hunain, allan o gyd-destun y sioe wreiddiol, ac mae nodiadau cefndir am y caneuon hefyd wedi’u cynnwys yn y gyfrol.

Dyma gyfle gwych i ganu peth o ddeunydd gorau byd y sioe gerddorol - mewn cyngerdd neu yn y dosbarth.

 • Does 'Na Neb All Ddweud 'Na'!
 • Dal Fi
 • Dal Fi'n Dynn
 • Ble Mae 'Ngwynfyd?
 • Dwedwch Pwy
 • Yfory a'i Gyfaredd
 • Tyrd Am Dro
 • Dewch i'r Ffair
 • Atgof
 • Dwi'n Gwybod y Gwir
 • Y Dyn sy'n Creu
 • Mor Dywyll yw'r Dydd
 • I'r Sawl a Ŵyr
 • Cofio Cilmeri

A collection of 14 songs from a variety of musicals by various popular composers, namely Gareth Glyn, Robat Arwyn, Einion Dafydd, Delyth Rees, Eirlys Gravelle, Gwennant Pyrs and Angharad Llwyd together with well-known authors such as Cefin Roberts, Aled Lloyd Davies, Mei Jones, Emyr Edwards and John Owen.

O’r Sioe provides an opportunity to perform a selection of material from a good cross section of shows as individual items. The songs work well on their own out of the original context, and background information on the songs is also included in the book.

Children can now sing some of the best material from Welsh musicals — in concert or in the classroom.

This book is in Welsh only.
We Also Recommend