Jig-So - Hugh Gwynne (Folder, book and CD)

Jig-So - Hugh Gwynne (Folder, book and CD)

 • £35.00


Cyhoeddir mewn cydweithrediad â CBAC

Pecyn gynhwysfawr o weithgareddau ar gyfer cerddorfa ddosbarth, yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3.

Mae'r pecyn yn cynnwys sgôr lawn o'r darnau ar themau Cymreig (100tt) ynghyd â rhannau offerynnol y gellir eu llungopïo a CD sydd yn recordiad o'r darnau yn eu cyfanrwydd.

Adnodd fydd o gymorth mawr i athrawon gyflwyno cerddoriaeth ymarferol yn y dosbarth.

 • Meini'r Orsedd
 • Castell Coch
 • Cowbois Ceredigion
 • Cân y Gwcw
 • Morgrug
 • Bwgi Bo
 • Y Sgwarnog Pinc
 • Cân Branwen
 • Dail yr Hydref
 • Yr Eryr Aur
 • Cromlech
 • Gwrachod
 • Gwên a Gwg
 • Hwyaid Parc y Rhath
 • Y Glas
 • Cân y Morfil Olaf Un
 • Eirlysiau

Published in association with the WJEC National Language Unit

A comprehensive pack of activities for classroom orchestra suitable for use at Key Stage 2-3.

The pack includes a full score of the pieces based on a Welsh theme (100 pp) together with photocopiable instrumental parts and a CD that contains a full recording of the works.

This is an excellent resource to assist teachers to introduce practical musicmaking in the classroom.

 • Meini'r Orsedd
 • Castell Coch
 • Cowbois Ceredigion
 • Cân y Gwcw
 • Morgrug
 • Bwgi Bo
 • Y Sgwarnog Pinc
 • Cân Branwen
 • Dail yr Hydref
 • Yr Eryr Aur
 • Cromlech
 • Gwrachod
 • Gwên a Gwg
 • Hwyaid Parc y Rhath
 • Y Glas
 • Cân y Morfil Olaf Un
 • Eirlysiau

This book is in Welsh only.We Also Recommend