Gee Geffyl Bach

Gee Geffyl Bach

  • £9.99


Casgliad cynhwysfawr o 25 o'r hwiangerddi mwyaf adnabyddus i blant mewn un gyfrol sydd yn cynnwys nid yn unig y geiriau ond cyfeiliant piano syml a chordiau gitâr yn ogystal. Yn addas iawn i athrawon a rhieni sydd am gyflwyno’r cyfoeth o hwiangerddi traddodiadol yma i blant. Mae yma drefniannau o hwiangerddi syml fel Dacw Mam yn Dwad a Pwsi Meri Mew i Bonheddwr mawr o’r Bala a Dacw ’Nhad yn Naddu sydd yn addas ar gyfer y plant hynaf.

Bydd cyflwyno’r hwiangerddi yma yn fodd arbennig o ennyn diddordeb plant ifainc mewn canu caneuon Cymraeg, yn arbennig y plant hynny sydd â’r Gymraeg yn ail iaith iddynt.

Ar Drot, Ar Drot i'r Dre
Bachgen Bach o Dincer
Ble'r Ei Di?
Bonheddwr Mawr o'r Bala
Bu Farw'r Cathod
Calennig
Cysga di, Fy Mhlentyn Tlws
Dacw Dadi'n Mynd i'r Ffair
Dacw Mam yn Dŵad
Dacw 'Nhad yn Naddu
Dau Gi Bach
Deryn y Bwn
Fuost ti 'Rioed yn Morio?
Gee, Geffyl Bach
Heno, Heno
Hen Wraig Fach
Mi Welais Ddwy Lygoden
Mi Welais Jac-y-Do
Os Gwelwch Chi'n Dda Ga'i Grempog?
Pedoli, Pedoli
Pwsi Meri Mew
Robin Goch
Si Hei Lwli 'Mabi
Tôn y Melinydd
Y Fasged Wye


25 popular traditional Welsh nursery songs. Uniquely, this collection contains not only the words for the songs, but also simple piano accompaniments together with guitar chords. This book is therefore highly suitable for parents and teachers who wish to present this rich tradition of Welsh nursery songs to children. Amongst the songs contained in the volume are arrangements of Dacw Mam yn Dwad, Pwsi Meri Mew, suitable for the very young to Bonheddwr Mawr o’r Bala and Dacw ’Nhad yn Naddu for older children.

Using these nursery songs in school will provide an excellent opportunity to encourage young children to sing Welsh songs, in particular children who have Welsh as a second language.

This book is in Welsh only.We Also Recommend