Cân Llawenydd - Gareth Glyn

Cân Llawenydd - Gareth Glyn

  • £9.99


Casgliad o 15 o ganeuon ysgafn gan y cyfansoddwr a’r cerddor adnabyddus o Fôn. Mae’r gyfrol yn gasgliad hynod gyffrous o gynnyrch gorau’r cyfansoddwr dros y blynyddoedd.

Mae yma groestoriad gwych o’r dwys i’r digri, a’r lleddf i’r llon, o ganeuon fel Gwynt yr Haf sydd yn ffefryn gyda sawl côr a pharti i’r anfarwol Dilynwch Fi allan o’r Opera Roc, Magdalen.

Mae’r caneuon, sydd eisoes wedi’u profi ar lwyfan ac mewn cyngerdd, yn cynnig cyfle i blant ddysgu a pherfformio caneuon newydd gan gyfansoddwr sydd yn adnabyddus fel un o’r cyfansoddwyr prin hynny sydd yn creu deunydd ffres a chyffrous sydd yn ganadwy ac yn wrandadwy!

Gwynt yr Haf
Dan Oed
Cân Llawenydd
Carol y Seren
Siwgwr Candi
Weithia
Dechrau'r Dyfodol
Dwed Wrthym Pam
Yn y Salon
Beth yw'r Gwir?
Drannoeth y Ffair
Dewch, Dilynwn Ef
Iraist Fy Nghorff
Iesu Yw
Yn y Beibil Mawr


A collection of 15 popular songs from the well-known composer and musician, Gareth Glyn. The volume is an exciting collection of the composer’s best songs over the years.

There is an excellent cross section of material here, from the serious to the comic and the sad to the happy. Songs such as the delightful Gwynt yr Haf have been popular with choirs and parties for many years, whilst Dilynwch Fi, from the Rock Opera, Magdalen is truly unforgettable.

These songs, which are very much ‘tried and tested’, are certain to prove popular with a variety of singers. Schools will certainly make great use of the material in concerts and in the classroom, for here is an opportunity to learn and perform material by a contemporary composer who understands the needs and limitations of both singer and audience!

This book is in Welsh only.


We Also Recommend