8 @ 20 - Tony Biggin

8 @ 20 - Tony Biggin

 • £30.00


Comisiynwyd gan ACCAC i gynorthwyo cyflwyno'r Cwricwlwm Gymreig yn yr ysgol

Pecyn gynhwysfawr yn cynnwys 8 project mewn cerddoriaeth Cymru'r 20fed ganrif.

Mae cyfle i ddisgyblion drin nifer o wahanol agweddau ar y gerddoriaeth megis perfformio, gwerthuso a chyfansoddi.

Mae'r pecyn yn cynnwys ffeil MIDI, sgorau a rhannau, llawlyfr yr athro a CD yn cynnwys yr holl ddyfyniadau cerddorol.

 • Baled Rhif 2 i Gerddorfa - Grace Williams
 • Winter Sun, Summer Rain - Hilary Tann
 • Processional - William Mathias
 • Lanterne des Morts - Alun Hoddinott
 • Never Odd or Even - John Metcalf
 • Symffoni - Gareth Glyn
 • Adiemus - Karl Jenkins
 • Migldi, Magldi - Mervyn Burtch

Commissioned by ACCAC to assist in the teaching of the Cwricwlwm Gymreig in schools

A comprehensive pack that presents 8 projects in 20th century Welsh music.

Pupils have an opportunity to investigate various aspects of music through performing, composing and appraising.

The pack includes a MIDI file, scores and parts, teachers' handbook and a CD containing each of the musical extracts.

 • Ballad for Orchestra No. 2 - Grace Williams
 • Winter Sun, Summer Rain - Hilary Tann
 • Processional - William Mathias
 • Lanterne des Morts - Alun Hoddinott
 • Never Odd or Even - John Metcalf
 • Symphony - Gareth Glyn
 • Adiemus - Karl Jenkins
 • Migldi, Magldi - Mervyn Burtch

We Also Recommend