Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd TTBB (This Land of Mine)

Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd TTBB (This Land of Mine)

  • £2.99


Gwinllan a roddwyd (This Land of Mine)
Music by Caradog Williams.
Welsh words by Saunders Lewis, English words by Caradog Williams 

Originally written for the Three Welsh Tenors, the SATB arrangement of this song is a test piece for Eisteddfod yr Urdd 2019.

This version is for TTBB choir and piano.

Click here for the SATB arrangement 

Click here for the SSA arrangement Gwinllan a roddwyd
Cerddoriaeth gan Caradog Williams.
Geiriau gan Saunders Lewis.

Yn wreiddiol ar gyfer y Dri Tenor Cymru, mae’r trefniant SATB yn ddarn prawf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2019: Côr SATB 14-25 oed (dim mwy na 40 mewn nifer).

Mae'r fersiwn yma ar gyfer côr TTBB a phiano.

Cliciwch yma am y trefniant SATB

Cliciwch yma am y trefniant SSA


We Also Recommend