Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd SATB (This Land of Mine)

Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd SATB (This Land of Mine)

  • £2.99


Gwinllan a roddwyd
Cerddoriaeth gan Caradog Williams.
Geiriau gan Saunders Lewis.

Yn wreiddiol ar gyfer y Dri Tenor Cymru, mae’r trefniant SATB yn ddarn prawf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2019: Côr SATB 14-25 oed (dim mwy na 40 mewn nifer).

Mae'r fersiwn yma ar gyfer côr SSA a phiano.

Geiriau yng Nghymraeg a Saesneg
Cliciwch yma ar gyfer y fersiwn TTBB

Cliciwch yma am y trefniant SATBGwinllan a roddwyd (This Land of Mine)
Music by Caradog Williams.
Welsh words by Saunders Lewis, English words by Caradog Williams

Originally written for the Three Welsh Tenors, the SATB arrangement of this song is a test piece for Eisteddfod yr Urdd 2019.

This version is for SSA choir and piano.

Text in Welsh and English
Click here for the TTBB arrangement 

Click here for the SATB arrangement 


We Also Recommend