Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd SATB (This Land of Mine)

Caradog Williams - Gwinllan a roddwyd SATB (This Land of Mine)

  • £2.99Darn prawf ar gyfer Eisteddfod yr Urdd 2019: Côr SATB 14-25 oed (dim mwy na 40 mewn nifer)

Gwinllan a roddwyd
Cerddoriaeth gan Caradog Williams.
Geiriau gan Saunders Lewis.

Cliciwch yma ar gyfer y fersiwn TTBB

Cliciwch yma am y trefniant SSA


Test piece for Eisteddfod yr Urdd 2019: SATB Choir aged 14-25 (no more than 40 in number)


Gwinllan a roddwyd (This Land of Mine)
Music by Caradog Williams.
Welsh words by Saunders Lewis, English words by Caradog Williams

Click here for the TTBB arrangement 

Click here for the SSA arrangement 


We Also Recommend