Yr Arddull Glasurol - Charles Rosen Addasydd / Translation: Delyth Prys

Yr Arddull Glasurol - Charles Rosen Addasydd / Translation: Delyth Prys

  • £20.00


Cyfieithad Cymraeg safonol o’r gyfrol Saesneg ‘The Classical Style’ gan Charles Rosen. Dyma gyflwyniad trwyadl o gerddoriaeth y cyfnod clasurol a gwaith cyfansoddwyr fel Haydn, Mozart a Beethoven. Trafodir nifer o weithiau y cyfansoddwyr yma’n fanwl gan roi sylw arbennig i iaith gerddorol, ffurf ac arddull.

Dyma werslyfr hynod ddefnyddiol i’r sawl sydd yn dilyn cwrs cerddoriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, boed yn lefel 'A' neu addysg uwch.


A quality Welsh language translation of the Charles Rosen volume, ‘The Classical Style’. The book is an in-depth presentation of music of the classical period and the works of composers such as Haydn, Mozart and Beethoven. A number of compositions by these composers are discussed in detail, paying particular attention to musical language, form and style.

This text book will be invaluable to those studying music through the medium of Welsh, — ‘A’ level or higher education.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend