Tecwyn Ellis - Tonau Derfel

Tecwyn Ellis - Tonau Derfel

 • £7.99


Cynnyrch rhai blynyddoedd o waith y diweddar Tecwyn Ellis yw'r casgliad yma o 12 o donau. Mae rhai o'r tonau wedi ennill mewn cystadlaethau, eraill wedi eu hysgogi gan emynau eneiniedig. Mae ambell un wedi ymddangos mewn detholiadau ac ar y rhaglen 'Caniadaeth y Cysegr'.

 • Molawd
 • Melangell
 • Caletwr
 • Erfyniad
 • Dafydd
 • Cilan
 • Aerfen
 • Dyma'r Dydd
 • Brynamlwg
 • Cân y Bachgen Main
 • Meloch
 • Canwn Gân

This is a collection of 12 hymn tunes by the late Tecwyn Ellis.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend