Sioned Webb - Cerddoriaeth Cymru

Sioned Webb - Cerddoriaeth Cymru

  • £19.99


Cyfrol ddwyieithog ar gyfer athrawon disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yn cyflwyno ac yn trafod amryfal fathau o gerddoriaeth Gymreig, ynghyd â dyfyniadau o'r gweithiau dan sylw ar recordiad CD. (ACCAC).


A bilingual publication for teachers and Key Stage 3 pupils which presents and discusses a wide variety of Welsh music, along with an accompanying CD.


We Also Recommend