Rownd a Rownd

Rownd a Rownd

 • £25.00


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2-3

Casgliad hynod werthfawr i athrawon o donau crynion sy'n fyr ac yn ail-adroddus gan ei wneud yn haws i'w cyflwyno i'r plant. Ceir awgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r tonau crynion yn y dosbarth a chynhwysir cordiau gitâr a chordiau ar gyfer offerynnau eraill.

Mae tonau crynion yn ganeuon gwych i'w defnyddio gyda phlant gan eu bod yn cryfhau nifer o'r sgiliau cerddorol sylfaenol megis cadw traw, gwrando ar rannau eraill a pherfformio mewn ensemble. Bydd Rownd a Rownd nid yn unig yn fodd o hyrwyddo canu ymysg plant ond hefyd yn cynorthwyo cyflwyno'r Gymraeg yn yr ysgolion hynny sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Mae CD yn dod efo’r llyfr a fydd yn gymorth pellach wrth gyflwyno’r gwersi.

 • C'radog
 • Taro Fy Nrwm
 • Lodes, Tyrd Draw
 • Pum Mil o Ddynion Gwyllt
 • Alarch Gwyn
 • Ffarwél, Gwcw
 • Dyn Lolipop
 • Mae'n angenrheidiol
 • Ffrindiau Da
 • Mae 'mol i'n dweud
 • Pan Nad yw 'Ngŵydd I?
 • Mulod a Moron
 • Canwn Gân
 • Hei Ho! Amser Gwely
 • Pori Mae yr Asyn
 • Barcud yn Dringo
 • Deryn Du, Sut Wyt Ti?
 • Chwythu'r Cornet
 • Cân y Canŵ
 • Teithio, Dal i Deithio
 • Cân y Llyffantod
 • Eisteddfod y Llyffantod
 • Peidied Neb a Gofyn
 • Joni Bol-ol
 • Tic, Toc, Tic, Toc
 • Cymru Oll
 • Rhwyfo'r Cwch
 • Llifa'r Afon Fawr
 • Dyna Ti yn Eistedd
 • Y 'Deryn Llwyd a Melyn
 • Draw yn Chwarel Corris
 • Canwn yn Llawen
 • Clap, Cic, Slap a Chlic
 • Wyt Ti'n Cysgu?
 • Tair Ll'goden Ddall
 • Dyna Sy'n Digwydd
 • Gras Cyn Bwyd
 • Pen y Byd
 • O Dan y Garreg
 • O'r De y Daw'r Awel
 • Hei, Mistar Clochydd
 • Rhen Abram Brown
 • Caraf y Blodau
 • Shalom
 • Awel Fach Fwyn
 • Tyrd, Dilyn
 • Aeth Sam ar Daith
 • Mewn Gwasgod Glwt
 • Wlad Lle Mae'r Fedwen Hardd
 • Pry ar y Wal
 • Seilas Puw
 • Y Sardîn a'r Sybmarîn
 • Rhag Ellyll a 'Sbrydion
 • Y Felin Wynt
 • Daw'r Trên i Stop
 • Y Ledi Sidêt
 • Y Llongddrylliad
 • Unwn yn y Moliant
 • Chwarae hen Harmoniwm
 • Byw yn y Wlad
 • Pwdin Plwm
 • Os Am Ddawnsio
 • Pa Enw Rown?
 • Heddiw yn hŷn
 • Rownd a Rownd
 • Dolig Llawen
 • Noel, Noel!
 • Calypso
 • Lantar Musus O'Leary
 • Junkanoo
 • Twm Jones
 • Mistar Cwningen
 • Llai o Ffraeo Nawr!
 • Trên Ein Rhyddid
 • Gyrrwr Camel
 • Zum Gali Gali
 • A Ram Sam Sam
 • Nefoedd Bob Dydd
 • Os Wyt yn Hapus
 • Os Rhoi Glap
 • Lloergan yn Ddisglair
 • O, Fy Annwyl Faban Bach
 • Pa Beth a Wnawn Gyda'r Morwr Meddw?
 • Bechadur Clyw!
 • Draw ym Mhentre Arthog
 • Ceffylau'n Trotian
 • Hen Wreigan
 • Drwm Wil Twm

Suitable for Key Stage 2-3

This collection of short and repetitive rounds will be a valuble resource for teachers. The material is full of fun and deals with themes that the children can relate to. Suggestions for using the rounds in the classroom are included. Guitar chords and chords for other instruments are notated in full.

Rounds are excellent songs to use with children since they reinforce many of the basic musical skills such as maintaining pitch, listening to other parts and performing in an ensemble. Rownd a Rownd will not only promote the teaching of singing but also provide an opportunity to support the teaching of Welsh in those schools where Welsh is taught as a second language.

A CD comes with the book which will assist further with the teaching.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend