Miri Mebyd

Miri Mebyd

  • £8.99


Dyma gasgliad cyffrous o ganeuon adnabyddus o fyd rhaglenni teledu plant - mewn print am y tro cyntaf erioed!

Mae ffefrynnau S4C i gyd yma - Sam Tân, Plismon Puw, Nodi, Smot, Joshua Jones, Postman Pat a Phobl Tresgidie, heb anghofio am yr anfarwol Superted! Mae'r cyfan wedi'u trefnu'n syml i lais a phiano gyda chordiau gitâr a'r geiriau'n gyflawn, gan roi cyfle i blant ganu'r union fersiynau o'r caneuon a glywir ar y teledu.

Mae'r deunydd yn fywiog a pherthnasol i blant o oed meithrin i'r rhai hynaf yn yr ysgol gynradd. Dyma gyfrol fydd yn siwr o annog y plant i ymuno yn y canu ac i adrodd ar gân hanes rhai o'u hoff gymeriadau.

Mae cyfuniad diguro yma - alawon cofiadwy, geiriau bywiog a chymeriadau sydd yn fyw yng nghof y plant.

  • Nodi
  • Smot
  • Pobl Tresgidie
  • Plismon Puw
  • Postman Pat
  • Superted
  • Sam Tân
  • Joshua Jones

An exciting collection of popular songs from children's TV - in print for the first time!

The S4C favourites are all here - Sam Tân, Plismon Puw, Nodi, Smot, Joshua Jones, Postman Pat and Pobl Tresgidie (The Shoe People), not forgetting the famous Superted! Each song is arranged for voice and simple piano accompaniment together with guitar chords. The full words contained will allow the pupils to perform the exact version of the songs that they hear on the TV.

This collection will surely encourage children from reception class to older primary pupils to join in and sing about some of their favourite characters.

Here is an unbeatable combination - memorable melodies, lively lyrics and characters that are alive to the children.

This book is in Welsh only.
We Also Recommend