Llond Tŷ - Valmai Williams (Darluniau gan Ruth Myfanwy)

Llond Tŷ - Valmai Williams (Darluniau gan Ruth Myfanwy)

 • £8.99


Dyma gasgliad ardderchog o hwiangerddi newydd. Ysgrifenwyd y caneuon, sydd yn addas i blant 3 i 6 oed, gan Valmai Williams, cyn athrawes gyda dros 30 mlynedd o brofiad o ddysgu cerddoriaeth mewn ysgolion cynradd.

Cynhwysir awgrymiadau ar sut i ddefnyddio'r caneuon yn y dosbarth neu'r Cylch Meithrin ac mae pob un o'r caneuon yn ymwneud â phrofiadau sydd yn berthnasol i'r plant lleiaf.

Mae nifer o'r caneuon hefyd yn addas iawn i'w defnyddio gyda phlant sydd yn ddysgwyr.

 • Helô
 • Y Crwban
 • Dyma Fi
 • Llond Tŷ
 • Tair Hwyaden Dew
 • Twrw
 • Trên Bach Yr Wyddfa
 • Amser Te
 • Coch, Melyn a Gwyrdd
 • Tynnu Llun
 • Dant y Llew
 • Mae Mam yn Dweud
 • Popeth yn Symud
 • Pan Fydda i...

This is an excellent compilation of new Welsh songs for children in song book. The songs are suitable for children in the 3 to 6 age group and have been written by Valmai Williams, a former teacher with over 30 years experience of teaching music in primary schools.

Suggestions for use of the songs in the classroom or playgroup are included and each of the songs deals with experiences that are part of the day-to-day life of young children.

Many of the songs are very suitable for use with Welsh learners.
We Also Recommend