Ffrindiau/Friends (Book and CD)

Ffrindiau/Friends (Book and CD)

 • £15.99


Comisiynwyd gan ACCAC i gynorthwyo cyflwyno'r Cwricwlwm Gymreig yn yr ysgol

18 o ganeuon newydd ar gyfer hybu canu dosbarth yn yr ysgol. Mae yma amrywiaeth o ddeunydd sy'n trin themau perthnasol i'r plant. Mae'r gyfrol yn cynnwys tonau crynion, caneuon 'cyfrif', caneuon di-gyfeiliant.

Mae'r geiriau Cymraeg yn addas ar gyfer Cymry Cymraeg neu ddysgwyr: ceir ail fersiwn o'r geiriau gyda rhai o'r caneuon.

Mae'r pecyn yn cynnwys y caneuon wedi'u nodi gyda chyfeiliant piano a chordiau gitâr ynghyd â CD o'r gerddoriaeth fydd yn galluogi plant i gyd ganu wrth wrando ar y recordiad.

Arwel Wyn Roberts (Mega gynt) ac Angharad Llwyd (Rownd a Rownd S4C) sy'n canu'r caneuon ar y CD.

Addas ar gyfer cyfnod allweddol 1-2.

 • Dyddiau'r Wythnos - Valmai Williams
 • Gwnewch Fel Fi - Valmai Williams
 • Fi 'Di'r Deinosor - Robat Arwyn
 • Dydd a Nos - Valmai Williams
 • Now a Ned - Leah Owen
 • Mae Gen I - Angharad Llwyd
 • Dawnsio Dydd Llun - Morfudd Sinclair
 • Titw'r Gath a Phero'r Ci - Morfudd Sinclair
 • Dawns yr Indiaid - Morfudd Sinclair
 • Deg o Wyau - Valmai Williams
 • Siapau - Valmai Williams
 • Y Deryn Du - Gwennant Pyrs
 • Y Cyfrifiadur - Mary S. Jones
 • Yr Enfys - Mary S. Jones
 • Fi Fy Hun - Mary S. Jones
 • Ein Pentref Ni - Mary S. Jones
 • Cysga Di - Mary S. Jones
 • Ffrindiau - Gwennant Pyrs

Commissioned by ACCAC to assist in the teaching of the Cwricwlwm Gymreig in schools

18 new songs to encourage class singing in schools. There is a variety of material here, each song discussing a theme which the children can relate to. The volume contains rounds, 'counting' songs and songs suitable for unaccompanied singing.

The Welsh words are suitable for first or second language use: a second version of the words is included with some of the songs.

The pack includes the songs notated in full together with piano accompaniment and guitar chords, and a CD that will enable pupils to sing along whilst listening to the recording.

Arwel Wyn Roberts (ex pop group Mega ) and Angharad Llwyd (S4C Rownd a Rownd) sing the songs on the CD.

Suitable for Key Stage 1-2.

 • Days of the Week - Valmai Williams
 • Copy Me - Valmai Williams
 • I'm the Dinosaur - Robat Arwyn
 • Day and Night - Valmai Williams
 • Now and Ned - Leah Owen
 • I Have A - Angharad Llwyd
 • Dancing on Monday - Morfudd Sinclair
 • Titw the Cat and Pero the Dog - Morfudd Sinclair
 • Dance of the Indians - Morfudd Sinclair
 • Ten Eggs - Valmai Williams
 • Shapes - Valmai Williams
 • The Blackbird - Gwennant Pyrs
 • The Computer - Mary S. Jones
 • The Rainbow - Mary S. Jones
 • Me Myself - Mary S. Jones
 • Our Village - Mary S. Jones
 • Sleep Now - Mary S. Jones
 • Friends - Gwennant Pyrs


We Also Recommend