Eric Jones - Canwn Fawl

Eric Jones - Canwn Fawl

  • £9.99


Casgliad gwych o 20 o ganeuon Cristnogol eu naws i blant a phobl ifainc gan y cerddor adnabyddus o Bontarddulais, Eric Jones.

Mae caneuon fel Cyfaill y Plant, Luned a Canwn Fawl eisoes yn ffefrynnau mewn ysgolion a chapeli ledled Cymru ac mae’r gyfrol yma’n sicr o brofi’n boblogaidd gydag athrawon cynradd neu uwchradd. Mae’r 20 o ganeuon a gynhwysir yn y gyfrol yn addas i’w defnyddio mewn gwasanaethau boreol a chyngherddau yn ogystal â mewn dosbarth — mae’r caneuon yn ysgafn ond mae sylwedd cerddorol yn perthyn iddynt hefyd.

Gellir defnyddio’r caneuon i gynorthwyo gyda dysgu rhai o ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ac mae modd cyflwyno elfennau o’r cwricwlwm addysg grefyddol i’r plant yn ogystal.

Canwn Fawl
Cyfaill y Plant
Y Nadolig
Heddwch
Canwn yn Llon
Awelon Llanfaches
Mi Gerddaf Ymlaen
Ffosfelen
I Orwedd Mewn Preseb
Luned
Dilyn
Dawnsiwn, Canwn
Gweddi'r Arglwydd
O! Canwn Glod
Canmolwn, Addolwn
Hosanna, Haleliwia
Meinir
Sulgwyn
Clod i'r Arglwydd
Newydd Da


An excellent collection of 20 Christian-based songs for children and young people by the well-known Pontarddulais musician Eric Jones.

Songs such as Cyfaill y Plant, Luned and Canwn Fawl are already popular in schools and churches throughout Wales and the book is certain to prove popular with teachers in both primary or secondary schools. The 20 songs which form the collection are suitable for use in assemblies
or concerts, as well as in the classroom — the songs are light but are meaningful and have musical substance.

The songs can also be used by music teachers to present some of the music elements of the National Curriculum, as well as covering aspects of the religious education curriculum.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend