Eric Jones & Arwel John - Hwyl a Hoe

Eric Jones & Arwel John - Hwyl a Hoe

 • £9.99


Cyfle i ddianc i fyd gwahanol yw'r caneuon yn y gyfrol hon. Cewch ffoi mewn llong ofod i'r gwagle weithiau, teithio ar wib mewn trên neu hwylio'n hamddenol ar y môr.
Mae yma gyfle hefyd i gwrdd ag ambell gymeriad bach digon doniol ar y teithiau!

Gellir canu'r darnau fel caneuon unigol, wrth gwrs, ond yn gerddorol fe gynlluniwyd y cyfan fel cylch, ac felly gellir eu cyflwyno fel cyfanwaith hefyd.

Er mai ar gyfer plant Cyfnod Allweddol 2 a 3 y bwriadwyd y caneuon hyn yn wreiddiol, mae hi'n gyfrol ar gyfer pawb sydd wrth eu bodd yn canu Caneuon Hwyl a Hoe!

 • Dyma'r Gard
 • Dyn y Tywydd
 • Os Hoffech Deithio
 • Mistar Dyn Tân
 • Cân y Garddwr
 • Yn Eisteddfod yr Urdd
 • A Gaf Fi Sefyll Fory?
 • Cragen Canŵ
 • Y Refferî
 • Pont y Glaw
 • Y Gofodwr
 • Hwyl a Hoe

The 12 songs for children in this book offer a chance to escape to another world. You can escape in a spaceship, travel in a train or sail away on the sea. Here you can meet some amusing characters. The songs can be sung as solos, of course, but the complete work was designed as a circle, and therefore can be performed as a complete work.

Although these songs are aimed at children in Key Stage 2 and 3, this book is for everyone who enjoys singing for rest and play!

This book is in Welsh only.


We Also Recommend