Einion Dafydd & Eleri Richards - Newid Byd

Einion Dafydd & Eleri Richards - Newid Byd

  • £9.99


Mae partneriaeth brofiadol y cyfansoddwr Einion Dafydd a'r awdur Eleri Richards wedi creu caneuon cyffrous fydd yn sicr o apelio at drawsdoriad eang o blant a phobl ifanc. Mae yma 8 o ganeuon yn unsain a deulais gyda'r cyfan yn trin themâu cyfoes a pherthnasol gyda chaneuon fel Mae Denim yn Dragwyddol, Wythnos Lawn a Gwerth y Byd yn siŵr o greu argraff.

Mae Newid Byd yn gasgliad o ganeuon sy'n cyfuno'r llon a'r lleddf, y dwys a'r ysgafn, wrth gynnig testunau gall y plant uniaethu â nhw. Mae'r gyfrol yn addas i'w defnyddio fel adnodd i hybu canu yn y dosbarth neu ar gyfer eitem cyngerdd neu eisteddfod. Beth bynnag yw'r achlysur, mae yma ddeunydd addas a chyffrous ar eich cyfer.

  • Newid Byd
  • Cael Cam
  • Wythnos Lawn
  • Mae Denim yn Dragwyddol
  • Drwy'r Dagrau
  • Cariad 'ta be?
  • Mae 'na Fory
  • Gwerth y Byd

The experienced partnership of composer Einion Dafydd and lyricist Eleri Richards have created a collection of exciting songs that are sure to appeal to a cross section of children and young people. The eight unison and two part songs are each based on contemporary and relevant themes and songs such as Mae Denim yn Dragwyddol, Wythnos Lawn and Gwerth y Byd are certain to create an impression.

Newid Byd is a collection of songs that combines both light and serious elements and introduces themes that the children can relate to. The volume is suitable as a resource to promote class singing or as items in your concert or eisteddfod. Whatever the purpose, Newid Byd offers exciting and challenging musical material.

This book is in Welsh only.We Also Recommend