Cymru ar Gân / Singing Welsh - Caryl Parry Jones, Mal Pope & Robat Arwyn

Cymru ar Gân / Singing Welsh - Caryl Parry Jones, Mal Pope & Robat Arwyn

 • £15.99


Comisiynwyd gan ACCAC i gynorthwyo cyflwyno'r Cwricwlwm Gymreig yn yr ysgol

12 o ganeuon Cymraeg gwreiddiol ar gyfer plant gan Caryl Parry Jones, Mal Pope a Robat Arwyn.

Cyfansoddwyd y gerddoriaeth a'r geiriau fel bod yr oll o'r caneuon yn addas ar gyfer plant ail-iaith yn ogystal â Chymry Cymraeg.

Mae'r pecyn yn cynnwys y caneuon wedi'u nodi gyda chyfeiliant piano syml a chordiau gitâr ynghyd â CD o'r gerddoriaeth fydd yn galluogi plant i gydganu wrth wrando ar y recordiad. Yn dilyn y trac lleisiol, mae trac cefndir.

Mae'r deunydd yn addas ar gyfer plant 7-11 oed.

 • Dydw i Ddim Eisiau – Robat Arwyn
 • Rwy'n Mynd i'r Parti – Mal Pope
 • Bwyd – Caryl Parry Jones
 • Dyddiau'r Wythnos – Robat Arwyn
 • Siopa – Caryl Parry Jones
 • Pam Fod y Glaw – Mal Pope (Urdd 2016)
 • Pan Fydda i yn Fawr – Caryl Parry Jones
 • Pêl-droed– Mal Pope
 • Faint o'r Gloch? – Caryl Parry Jones
 • Bar ar Gam – Robat Arwyn
 • Ewrop – Mal Pope
 • Siarad Cymraeg – Robat Arwyn

Commissioned by ACCAC to assist in the teaching of the Cwricwlwm Gymreig in schools

12 original Welsh songs for children by Caryl Parry Jones, Mal Pope and Robat Arwyn.

The music and Welsh lyrics have been written in order that they are suitable for pupils with Welsh as a second language as well as Welsh speakers.

The pack includes the songs notated in full together with guitar chords, and a CD that will enable pupils to sing along whilst listening to the recording. For each song there are two tracks: one vocal and the other a backing track, for karaoke singing.

The collection is suitable for class singing with pupils aged 7-11.

 • I Don't Want To – Robat Arwyn
 • I'm Going to the Party – Mal Pope
 • Food – Caryl Parry Jones
 • Days of the Week – Robat Arwyn
 • Shopping – Caryl Parry Jones
 • Why Does it Rain? – Mal Pope
 • When I'm Grown Up – Caryl Parry Jones
 • Football – Mal Pope
 • What Time? – Caryl Parry Jones
 • Getting the Blame – Robat Arwyn
 • Europe – Mal Pope
 • Speak Welsh – Robat Arwyn

The songs are in Welsh, but an English translation is provided to explain the meaning of the lyrics. All the lesson notes are bilingual.


We Also Recommend