Cana i mi Stori / Sing me a Story (Pecyn Llyfr a CD / Book & CD Pack)

Cana i mi Stori / Sing me a Story (Pecyn Llyfr a CD / Book & CD Pack)

 • £25.00


Addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 1-2

Mae'r pecyn caneuon yn cynnwys saith cân, pob un yn seiliedig ar un o'r elfennau cerddorol a cheir geiriau Cymraeg a Saesneg.

Mae'r CD yn cynnwys perfformiad llawn o'r gân ac hefyd yr alaw fel rhan offerynnol fel bod y plant yn gallu cydganu gyda'r cyfeiliant hwn mewn dull karaoke.

Cynhwyswyd darnau cerddorol eraill ar y CD sydd yn ategu'r saith elfen. Mae'r nodiadau athrawon a gynhwysir yn cyflwyno syniadau ar gyfer gweithgareddau pellach yn seiliedig ar berfformio, cyfansoddi a gwerthuso ynghyd â gwaith ymestynnol.

 • Draenog ar Wib
 • Pip, Pop a Pepi
 • Awn i'r Syrcas
 • Siw a Miw
 • Yn y Parc
 • Lleisiau Lleu
 • Y Wers Ganu

Suitable for Key Sage 1-2

The song pack contains seven songs with lyrics in both Welsh and English, each based on one of the musical elements.

The CD includes a full performance of the songs and also the melody as an instrumental part to enable the children to sing along to this accompaniment in a karaoke style.

Also included on the CD are further musical extracts to reaffirm the seven elements. The comprehensive teachers notes outline ideas for further activities based on performing, composing and appraising together with extension work.

 • Speedy Spike
 • Pip, Pop and Pepi
 • Stepping Out
 • Soo and Moo
 • In the Park
 • Vinny's Voices
 • The Singing Lesson


We Also Recommend