Bytholwyrdd 3 - Golygydd / Editor: Mary S. Jones

Bytholwyrdd 3 - Golygydd / Editor: Mary S. Jones

 • £12.99


Y drydedd yn y gyfres poblogaidd o gasgliadau o ganeuon o'r byd 'pop' Cymraeg dros y chwarter canrif diwethaf. Mae'r ffefrynnau i gyd yma:

 • Cofio dy wyneb
 • Paid â bod ofn
 • Trên i Afonwen
 • Pishyn
 • Cwsg, Osian
 • Dipyn bach mwy
 • Hiraeth
 • Dyro wên i mi
 • Cerrig yr afon
 • Gwinllan a roddwyd
 • Yr wylan wen
 • Cân Walter
 • Misus Jones
 • Mae'r neges yn fy nghân
 • Tŷ Coz
 • Rue St Michel
 • Cymer dy siâr

Mae’r caneuon yn addas i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth neu mewn cyngerdd.


The third in the popular series of compilations from the Welsh 'pop' scene over the past 25 years. The favourites are all here:

 • Cofio dy wyneb
 • Paid â bod ofn
 • Trên i Afonwen
 • Pishyn
 • Cwsg, Osian
 • Dipyn bach mwy
 • Hiraeth
 • Dyro wên i mi
 • Cerrig yr afon
 • Gwinllan a roddwyd
 • Yr wylan wen
 • Cân Walter
 • Misus Jones
 • Mae'r neges yn fy nghân
 • Tŷ Coz
 • Rue St Michel
 • Cymer dy siâr

The songs are suitable for use in the classroom or as concert items and form an exciting collection of some of the most popular songs sung in Welsh - ever!

This book is in Welsh only.We Also Recommend