Byd o Gân - E. Olwen Jones

Byd o Gân - E. Olwen Jones

 • £6.00


25 o ganeuon unsain a deulais o nifer o wledydd y byd, yn cynnwys alawon traddodiadol o Awstria, Affrica, Y Swistir, Ynysoedd y Ffilipi, Jamaica, Hawaii, America, Yr Almaen, Ghana, Twrci, yr Iseldiroedd, Moroco — a Chymru! Mae’r cyfan o’r caneuon yn hynod ganadwy a’r cyfeiliannau piano heb fod yn rhy anodd. Mae nifer o donnau crynion hefyd yn gynwysedig yn y gyfrol.

Mae Byd o Gân yn cynnig deunydd cerddorol ffres a defnyddiol. Mae yma bosibiliadau cyffrous am waith traws cwricwlaidd ym meysydd Hanes a Daearyddiaeth yn ogystal.

 • Gen i Farch Glas
 • Mordwyo
 • Holari - Cân Iodel
 • Gweddi Affricanaidd
 • Joni Morgan
 • Yn yr Hwyr
 • Merch y Mynydd
 • Dwy Dôn Gron: Abergwyngregyn
 • Dwy Dôn Gron: Ffarwel
 • Marchnad Llanfair
 • Y Pren Ceirios
 • Hiraeth
 • Elen Annwyl
 • Y Gôg Lwydlas
 • Does Unman i Guddio 'Mhen
 • Neithiwr
 • Cân y Cowboi
 • Tair Tôn Gron: O'r Almaen
 • Tair Tôn Gron: O'r Iseldiroedd (16G)
 • Tair Tôn Gron: O Morocco
 • Cwm Anafon
 • Cân o Ghana
 • Atgof
 • Y Gwcw
 • Cymru

25 unison and two part songs from around the world. Excellent arrangements of traditional melodies from countries such as Austria, Africa, Switzerland, the Philippines, Jamaica, Hawaii, America, Germany, Ghana, Turkey, The Netherlands, Morocco — and Wales! All of the songs are highly singable whilst the piano accompaniments are not too difficult.

Some rounds are also included in the volume. Byd o Gân offers fresh, useful and exciting material. It also provides opportunities for cross curricular work in areas such as History and Geography.

This book is in Welsh only.

 • Gen i Farch Glas
 • Mordwyo
 • Holari - Cân Iodel
 • Gweddi Affricanaidd
 • Joni Morgan
 • Yn yr Hwyr
 • Merch y Mynydd
 • Dwy Dôn Gron: Abergwyngregyn
 • Dwy Dôn Gron: Ffarwel
 • Marchnad Llanfair
 • Y Pren Ceirios
 • Hiraeth
 • Elen Annwyl
 • Y Gôg Lwydlas
 • Does Unman i Guddio 'Mhen
 • Neithiwr
 • Cân y Cowboi
 • Tair Tôn Gron: O'r Almaen
 • Tair Tôn Gron: O'r Iseldiroedd (16G)
 • Tair Tôn Gron: O Morocco
 • Cwm Anafon
 • Cân o Ghana
 • Atgof
 • Y Gwcw
 • Cymru

We Also Recommend