Bethan Bryn - Mynd i'r Ffair

Bethan Bryn - Mynd i'r Ffair

 • £9.99


Dyma'r gyfrol gyntaf o ganeuon gan Bethan Bryn gyda'r geiriau gan Arwel 'Roced' Jones a J.R. Jones. Mae'r deunydd yn ffres ac yn gwbl ganadwy gyda'r themâu yn trin profiadau dyddiol plant a phobl ifanc – ac oedolion yn ogystal.

Mae'r caneuon amrywiol yn gwbl addas ar gyfer ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd ac, yn wir, unrhyw un sy'n chwilio am ddeunydd newydd. Mae yma unawdau a deuawdau, caneuon yn y llon a'r lleddf, caneuon ysgafn fel Cân Jo a Yn y Car, a rhai mwy difrifol megis Plant Mewn Angen a Chymru. Mae'r gyfrol yn cynnwys tair o garolau yn ogystal.

Mae'r cyfan yn addas ar gyfer canu dosbarth neu gan gorau ac unawdwyr. Mae yma ddeunydd fydd yn siwr o fod yn addas ar gyfer cyngerdd neu wasanaeth boreol.

 • Mynd i'r Ffair
 • Tŷ Nain
 • Fy Ffrind Dychmygol
 • Yr Wylan
 • Breuddwydiaf Freuddwydion
 • Cân Jo
 • Yn y Car
 • Y Darganfyddiad
 • Cymru
 • Plant Mewn Angen
 • Dewch i Fethlem Dref

Mynd i'r Ffair (Going to the Ffair) is the first volume of songs by Bethan Bryn with lyrics by Arwel 'Roced' Jones and J. R. Jones. The material is fresh and highly singable with themes dealing with some of the everyday experiences of children and young people – and adults of course!

The songs are suitable for primary and secondary schools and, indeed, for anyone searching for new material. The collection contains solos and two part songs, happy and sad songs, light songs such as Cân Jo and Yn y Car, and songs with a thought provoking message such as Plant Mewn Angen (Children in Need) and Cymru. The volume also contains three carols.

The songs are suitable for class singing, or by choirs or soloists, with the Welsh Lyrics also suitable for learners.

This book is in Welsh only.


We Also Recommend