Bam Bidi Bam - Buddug Roberts & Rhianwen Huws Roberts

Bam Bidi Bam - Buddug Roberts & Rhianwen Huws Roberts

 • £9.99


Cyhoeddir mewn cydweithrediad â CBAC

Cyfrol sydd yn cynorthwyo ysgolion i feithrin gweithgarwch cerddorol gyda phlant bach. Yn addas ar gyfer dosbarthiadau meithrin, derbyn a Chyfnod Allweddol 1, mae'r llyfr yn llawn awgrymiadau adeiladol ar sut y gellir cyflwyno cerddoriaeth i blant. Nid oes rhaid wrth arbenigedd cerddoroli wneud defnydd o'r gyfrol gan nad oes unrhyw nodiant cerddorol yma.

Mae'r deunydd yn gyffrous ac yn sicr o fod yn gymorth mawr i athrawon ac arweinwyr cylchoedd meithrin.

 • Synau'r Corff
 • Synau'r Geg
 • Synau'r Amgylchedd
 • Seiniau Offerynnol
 • Synau Tawel
 • Synau Cryf
 • Cryfhau a Thawelu
 • Araf a Chyflym
 • Curiad
 • Rhythm
 • Uchel ac Isel
 • Uchel, Isel, Canolig
 • I Fyny ac i Lawr
 • Synau Hir a Byr Gyda'r Corff
 • Synau Hir neu Synau Byr
 • Synau Hir a Byr
 • Gweld Llais a Chlywed Llun
 • Dewis Cerddoriaeth Addas
 • Dewch i Wrando

Published in association with the WJEC National Language Unit

This volume will assist schools to introduce music making with young children. Suitable for Key Stage 1, nursery or reception class, the book is full of constructive suggestions to support the teaching of music to this important age group. There is no need for any specialist music knowledge as there is no musical notation involved here.

The material is exciting and certain to appeal to schools and nursery groups.

This book is in Welsh only.We Also Recommend