Caniadaeth y Cysegr

Caniadaeth y Cysegr

  • £11.99


TCR026

Côrdydd a CÔR yn canu trefniannau Jeffrey Howard o rhai o'n hoff emynau.

 

1 Rhagluniaeth fawr y nef (Builth)

David Jenkins; David Charles

 

2 Mi glywaf dyner lais (Gwahoddiad)

Lewis Hartsough; Ieuan Gwyllt

 

3 Os gwelir fi bechadur (Clawdd Madog)

D Christmas Williams; Casgliad Harri Siôn, Dafydd Morris, Hannah Joshua

 

4 Dwy law yn erfyn (Y Darlun)

Davey Davies; T Rowland Hughes

 

5 Wele’n sefyll rhwng y myrtwydd (Cwm Rhondda)

John Hughes; Ann Griffiths

 

6 Rho im yr hedd (Rhys)

W J Evans; Elfed

 

7 Nid wy’n gofyn bywyd moethus (Calon Lân)

John Hughes; Gwyrosydd

 

8 Iesu, cyfaill f’enaid cu (Aberystwyth)

Joseph Parry; John Hughes

 

9 Fy Arglwydd Dduw, daw im (Mor Fawr Wyt Ti)

Swedish melody/Alaw Swedaidd; Stuart K Hine; cyf. E. H. Griffiths

 

10 Tydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw (Pantyfedwen)

Eddie Evans; W. Rhys Nicholas

 

11 Tyrd atom ni (Berwyn)

Caradog Roberts; W Rhys Nicholas

 

12 Dros Gymru’n Gwlad (Finlandia)

Jean Sibelius; Lewis Valentine

 

13 Gwyn a gwridog, hawddgar iawn (Llanfair)

Robert Williams; William Williams

 


We Also Recommend