Caneuon Cymru / Songs of Wales - Brinley Richards / Tŷ Cerdd SHEET MUSIC

  • £14.99
  • Save £5


Songs of Wales (Caneuon Cymru) as recorded by Stuart Burrows and John Samuel has its roots in the Boosey & Co. publication - The Songs of Wales, edited by Brinley Richards - first printed in 1873. Our new publication, a collected edition of these favourite Welsh tunes, includes all twenty-six of those that were released on Tŷ Cerdd Records in 2014 in their original arrangements for voice and piano.

This is your chance to own a musical artefact of Wales’s cultural history in a beautifully bound collected edition. Signed by Stuart Burrows.

Toriad y Dydd
Ar Hyd y Nos
Llwyn Onn
Eryri Wen
Llandovery (Yn Iach i ti Gymru)
Erddigan Hun Gwenllian
Merch Megan
Pe Cawn i Hon
Clychau Aberdyfi
Dafydd y Garreg Wen
Hela’r Ysgyfarnog
Anhawdd Ymdael
Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech (Men of Harlech)
Difyrwch Gwŷr Dyfi
Yr Hen Sibyl Neu Winiffreda
Rhyfelgyrch Capden Morgan
Hob y Deri Dando
Bugeilio’r Gwenith Gwyn
Y Fwyalchen
Dyffryn Clwyd (Yn Nyffryn Clwyd)
Y Ferch o’r Sger
Y ’Deryn Pur
Tros y Garreg
Mentra Gwen
Ffanni Blodau’r Ffair
Hen Wlad Fy Nhadau  

Mae gwreiddiau Songs of Wales (Caneuon Cymru) - fel y’u recordiwyd gan Stuart Burrows a John Samuel - yng nghyhoeddiad Boosey & Co., sef The Songs of Wales/Caneuon Cymru, golygydd Brinley Richards - a argraffwyd gynta’i gyd yn 1873. Mae ein cyhoeddiad newydd, sef casgliad wedi’i olygu o’r hoff alawon Cymreig hyn, yn cynnwys pob un o’r chwe chân ar hugain a ryddhawyd ar Recordiau Tŷ Cerdd yn 2014 yn eu trefniannau gwreiddiol ar gyfer llais a phiano.

Dyma’ch cyfle chi i fod yn berchen ar arteffact cerddorol o hanes diwylliannol Cymru, a hynny mewn cyfrol olygedig brin ac iddi rwymyn hardd. Wedi’u llofnodi gan Stuart Burrows


We Also Recommend