Caryl Parry Jones - Dwi'n Gymro, Dwi'n Gymraes

Caryl Parry Jones - Dwi'n Gymro, Dwi'n Gymraes

  • £4.99


Un o Destunau Eisteddfod Urdd Penybont 2017:

187. Côr Bl.6 ac iau (Adran) (11–25 mewn nifer) ‘Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes’, Caryl Parry Jones

Caniateir trefnu’r cyfeiliant i offerynnau addas, fodd bynnag, y perfformiad lleisiol a feirniadir. Gwobr: Tlws Cymdeithas Carafanwyr Cymru


We Also Recommend