Caryl Parry Jones - Canu Roc a Rôl

Caryl Parry Jones - Canu Roc a Rôl

  • £4.99


Un o Destunau Eisteddfod Urdd Penybont 2017:

186. Parti Unsain Bl.6 ac iau (D) (dim mwy na 12 mewn nifer) ‘Rwy’n Canu Roc a Rôl’, Caryl Parry Jones

Gwobr: Rhodd er cof am Ieuan H. Jones, cyn Brifathro Ysgol Heol y Celyn, Pontypridd Caniateir trefnu’r cyfeiliant i offerynnau addas, fodd bynnag, y perfformiad lleisiol a feirniadir.


We Also Recommend