Cenwch y Clychau i ‘Dewi’ (TTBB) - Heulwen Thomas & Gwenno Dafydd

Cenwch y Clychau i ‘Dewi’ (TTBB) - Heulwen Thomas & Gwenno Dafydd

  • £2.99


The Saint David’s Day Anthem (Lyrics: Gwenno Dafydd. Music: Heulwen Thomas) was launched by The Presiding Officer of the Welsh Assembly Government, Lord Dafydd Elis Thomas at the Pierhead Building in Cardiff Bay in 2008. The Saint David’s Day Anthem – ‘Cenwch y Clychau i ‘Dewi’ – Ring out the bells for Saint David’ was instigated by Gwenno Dafydd in 2005 when she took part in the second National Saint David’s Day Parade.

The Saint David’s Day Anthem is available in four versions by composer Elir Owen Griffiths: Piano and Voice, Mixed Choir (SATB), Women’s Choir (SSA), and Male Voice Choir (TTBB).

This is the male voice choir (TTBB) edition.


Cafodd Anthem Dydd Gwyl Dewi (Geiriau: Gwenno Dafydd. Cerddoriaeth: Heulwen Thomas) ei lawnsio gan Lywydd Cynulliad Llywodraeth Cymru, yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas yn Adeilad Pen y Pier ym Mae Caerdydd yn 2008. Cafodd Gwenno Dafydd y syniad i greu Anthem Dydd Gwyl Dewi – ‘Cenwch y Clychau i Dewi’ – ‘Ring out the bells for Saint David’, yn 2005 pan oedd hi’n cymeryd rhan yn Ail Orymdaith Genedlaethol Dydd Gwyl Dewi yng Nghaerdydd.

Mae Anthem Dydd Gwyl Dewi ar gael mewn pedair fersiwn gan y cyfansoddwr Eilir Owen Griffiths: Piano a Llais, Cor Cymysg (SATB) Cor Merched(SSA) a Cor Meibion (TTBB)

 

Dyma’r fersiwn côr meibion (TTBB).


We Also Recommend