Y Stori Fawr - Leah Owen ac Angharad Llwyd

Y Stori Fawr - Leah Owen ac Angharad Llwyd

  • £5.99
Tax included.


Dyma ddrama gerdd newydd yn adrodd hanes Y Geni ar lafar ac ar gân, gyda’r cyfanwaith yn gyfuniad cyffrous a bywiog sydd yn rhoi golwg ffres i ni ar hanes sydd mor gyfarwydd.

Gellir defnyddio’r gyfrol yma yn ei chyfanrwydd fel drama gerdd, neu ddewis a dethol eitemau unigol i’w perfformio. Golwg ar Y Geni trwy lygaid dau o blant ifainc a’i mam sydd yma a bydd perfformiad o’r ddrama gerdd yn sicr o apelio at gynulleidfaoedd mewn cyngerdd Nadolig.

Mae yma rannau llefaru elfennol ar gyfer amrywiaeth o blant a saith o ganeuon hynod ganadwy, gan roi cyfle i bawb gymeryd rhan. Nid oes angen unrhyw newidiadau llwyfan mawr, dim ond brwdfrydedd ac egni!

  • Dim Ond Seren
  • Ar Noson Dy Eni Di
  • Clychau yn Canu
  • Y Seren
  • Herod
  • Gwell i Mi Swatio
  • Y Stori Fawr

Here is a new music drama for schools by Leah Owen and Angharad Llwyd which tells the traditional Nativity story in word and song — a combination which has produced an exciting and lively musical which treats the traditional Christmas story in a fresh manner.

The book may be used in its entirety or, alternatively, individual numbers selected for performance. The story, which is seen through the eyes of two young children and their mother, is certain to appeal to audiences at Christmas concerts.

The script, which is not too demanding, is for a variety of characters, and, coupled with seven very singable songs, means that there is ample opportunity for participation. There are no stressful scene changes required, just enthusiasm and energy!

This book is in Welsh only.